Artikelen Sjiera de Vries Artikelen anderen Publicaties Sjiera de Vries

Links

NSVP, innovatief in werk
Deze website van de NSVP bevat o.a. een onderdeel over diversiteit, waarin kennis wordt gedeeld over verschillende vormen van diversiteit. Ook biedt de site toegang tot diverse instrumenten.

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Atria draagt bij aan emancipatie van vrouwen door kennisoverdracht, beleidsadvisering en stimulering van het maatschappelijke en politieke debat. Met als uiteindelijk doel gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

Kennisplatform Integratie & Samenleving
Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Deze informatie wordt actief gedeeld met beleidsmakers bij gemeenten en andere overheidsinstellingen, politici, professionals werkzaam bij maatschappelijke organisaties, migrantenorganisaties en het bedrijfsleven.

College voor de rechten van de mens
Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.

European Commission: Employment, social affairs and inclusion
Op deze site vind je informatie over de activiteiten van de Europese Commissie op de genoemde onderwerpen.

Rijksoverheid gelijke behandeling
Tijdens de sollicitatieprocedure, op de werkvloer, bij de beloning en bij het ontslag mogen werkgevers volgens de Grondwet geen onderscheid maken op bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en nationaliteit. Deze site beschrijft de regels die hierover bestaan.

E-Quality
E-Quality is het kenniscentrum voor emancipatievraagstukken in de multiculturele samenleving. De site biedt cijfers, onderzoeksgegevens, praktijkvoorbeelden etc.

Kenniscentrum lesbisch- en homo-emancipatiebeleid
Het kenniscentrum lesbisch- en homo-emancipatiebeleid ondersteunt regionaal beleid, bundelt en verspreidt kennis en volgt beleid en wet- en regelgeving over lesbische- en homo-emancipatie.

Artikel 1
Artikel 1 is de landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie op alle gronden. De website van artikel 1 bevat onder andere een dossier ĎArbeidí.

webdesign: PipNL